Atteya

Plánování finančních rozpočtů

Plánování finančních rozpočtů

Jak vám můžeme pomoci
Náš tým zaměřený na poradenské služby ve finančním řízení vám pomůže identifikovat skryté faktory, analyzovat dosavadní vývoj a využití finančního potenciálu společnosti a naplánovat a sestavit systém plánování s důrazem na rychlost, kvalitu a dosažení cílů společnosti.

 

 

Co vám naše služby přinesou:
Identifikujeme a zhodnotíme rizika a neefektivní procesy spojené s tvorbou rozpočtu a prognóz ve vaší společnosti.
Předložíme návrhy na změnu procesů, optimalizaci systémů a případné organizační změny.
Zkrátíme dobu plánování a sestavení rozpočtu.
Pomůžeme vám s efektivní kontrolou čerpání rozpočtu.
Pomůžeme vám zlepšit proces měření a nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Analyzujeme a optimalizujeme využití vašich informačních technologií či systémů.

 

Podnikový systém rozpočtů:
Finanční rozpočtování managementu
- zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků
Rozpočet jednotlivých středisek – útvarů
- zahrnuje rozpočet výnosů a rozpočet nákladů, dílčí rozpočty nákladů
Rozpočet jednotlivých zakázek
- je tvořen cenovými položkami materiálů a prací potřebných na danou zakázku


Struktura a forma finančního plánu:
- Dlouhodobé finanční plánování
- Plán výnosů
- Metody tvorby finančního plánu
- Krátkodobý finanční plán
- Plán výnosů, nákladů a zisku
- Rozpočtová výsledovka
- Rozpočtová rozvaha
- Rozpočet peněžních toků

 • Daňové výkazy & formuláře

  speciální funkce "Šablony" je možné použít pro definici jakékoliv struktury reportů. Šablony jsou určeny především k modulu GL pro daňové přiznání, profitabilitu, výkaz zisku a ztrát a jiné contr ...
 • Zjednodušení procesů

  ApplStream pomáhá zjednodušit firemní procesy ve dvou základních pohledech: 1. Zjednodušuje proces získání informací. Nezávislost a samostatnost uživatele při vytváření report ...
 • New challenges for CFO’s

  The expanding role of the Chief Financial OfficerThe modern Chief Financial Officer is expected to fulfil an ever evolving and increasingly complex role, also known as the Four Faces of the CFO: (ref: Deloitte) ...
 • Daňové výkazy & formuláře

  Template design for Balance General Ledger module and Horizontal General Ledger module   ...

 

obr-loga