Atteya

Hlavní kniha

Vizualizace dat z hlavní knihy je rozdělena do 2 základních pohledů a 3 modulů. Pohledy na data dělíme na vertikální a horizontální. Všechny moduly jsou připraveny speciálně pro finanční reporting, controlling, výkaznictví pro státní správu a finanční investici.

 

Základní pohledy na data
Vertikální – reportu vertikálních typu znamená, že shora dolů se zobrazují základní entity s časem a zleva doprava podrobné informace ke každé položce.
Horizontální – horizontální pohled na data znamená, že shora dolů se zobrazují základní entity a zleva doprava v časové ose se zobrazí množství, cena, počet transakcí apod. Časovou osu je možné zobrazit pro jakkoli dlouhé období a jakémkoliv typu (po dnech, týdnech, měsících atd.)

 

Moduly:
General Ledger / Detail
zobrazuje jednotlivá detailní transakční data v GL na jednotlivých účtech. Možnost zobrazení detailních informací o faktuře, dodavateli, odběrateli apod. je samozřejmostí.
Typ zobrazených dat je vertikální

 

General Ledger/Balance
Tento modul umožní zobrazit data z GL ORACLE EBS v agregované podobě na jednotlivých účtech.
Základní funkce tohoto modulu jsou porovnání účtů za několik na sobě nezávislých období s výpočtem rozdílu mezi hodnotami. Tento modul používá funkci šablon určenou pro manažerský reporting, finanční výkaznictví, státní správu a controlling apod.
Typ zobrazených dat je vertikální

 

General Ledger/Horizontal
Podobně jako GL Balance zobrazuje agregovaná dat hlavní knihy s tím rozdílem, že způsob zobrazení je v horizontální podobě. Tento modul navíc umožňuje porovnávat finanční realitu proti finančnímu plánu s výpočtem rozdílů a s definicí časové osy.
Typ zobrazených dat je horizontální

 

Ve všech modulech je integrovaná funkce Dashboard, plus online základní funkce aplikace řazení dat, sumarizace, export do XLS a mnoho dalších.

  • Photo:
  • New challenges for CFO’s

    The expanding role of the Chief Financial OfficerThe modern Chief Financial Officer is expected to fulfil an ever evolving and increasingly complex role, also known as the Four Faces of the CFO: (ref: Deloitte) ...
  • Závazky a pohledávky

    Tyto dva moduly jsou kompletní řešení vizualizace dat souvisejících s vydanými a přijatými fakturami. Najdete zde detailní informace uvedených na fakturách o Dodavateli, Odběrateli, objedná ...
  • Plánování finančních rozpočtů

    Jak vám můžeme pomociNáš tým zaměřený na poradenské služby ve finančním řízení vám pomůže identifikovat skryté faktory, analyzovat dosavadní vývoj a využití finančního ...

 

obr-loga