Atteya

Sklady a transakce

Modul sklady detailně zobrazuje informace o skladových položkách a jejich transakcích (pohybu).


Umožní vytvořit fyzickou inventuru skladu, zobrazit aktuální množství na skladě včetně hodnoty skladových zásob ve zvoleném časovém období (od – do).
Velice přesně dokážete zobrazit množství skladových zásob historicky ke konkrétnímu dni, včetně ceny a množství položek a celkové hodnoty skladu.


Transakční data je možné zobrazovat jak ve vertikálním pohledu, tak horizontálním po dnech, týdnech, měsících nebo rocích.

  • Photo:
  • Kusovník produktu

    Kusovník je jedním z nejdůležitějších modulů pro společnosti, které se zabývají výrobou produktů. ...
  • Výrobní příkazy

    Modul zobrazí výrobní příkazy pro každou vyráběnou položku včetně kompletačních transakcí, výrobních operací, materiálu a požadovaného množství.Pro každý výrobní příkaz spojený s vyr ...
  • Plánování výroby MRP

    Modul MRP je unikátní ve zobrazení vyhodnocených požadavků vstupujících do výrobního procesu jako je prodej, množství položek na skladech, momentální stav rozpracované výroby, objednané zásoby atd. ...

 

obr-loga