Atteya

Snížení nákladů

Snížení nákladů

Snížení investičních nákladů stávajících i budoucích je dosaženo revizí skutečných potřeb a snížení počtu software licenci nutných pro výkon každého uživatele. 

 

- Odstraňuje náklady na externí IT poradenství spojené s analýzami a reportingem.

- ApplStream pomáhá optimalizovat cash flow snižovat skladové zásoby.
- Snížení nákladů na support a provoz datových skladů

 • Nezávislost

  Nezávislost je zásadní myšlenkou celého řešení. Cílem je, aby žádný uživatel aplikace nepotřeboval specializovanou podporu IT, nebo specialisty pro vytváření reportů a nečekal tak n ...
 • Představenstvo - výkonný ředitel

  Porozumění novým obchodním paradigmatům, při potřebě rozvíjet svůj obchod ve světě se vzrůstajícím počtem více než dříve regulovaných pravidel, přináší ...
 • Nové řešení finačního reportingu

  Coping with new business paradigms whilst continuing to grow the business in an ever increasing regulated world, will be pressurising your operational excellence and risk management. We at ATTEYA Group hav ...
 • Finanční ředitel a controlling IT strategie

  In addition FD’s usually responsible for controlling IT Strategy Ensuring that the finance system matches the evolving business needs ...

 

obr-loga