Atteya

SQL Intelligent

Modul – je formulář definovaný z jednotlivých entit (vstupní pole, checkbox, combobox...) Modul umožní generovat data v kombinacích, které požadujeme. Jeden modul může vygenerovat desítky reportů, které mají různý obsah a význam. Množství použitých dynamických genů v modulu určuje, jak rozsáhlý je modul, přičemž neznamená, že jeden Dynamic gen je jedna entita.

 

Dynamický gen – dává dynamickou vlastnost modulu, která k základní entitě modulu spojuje několik dalších souvisejících entit. Čím více genů vložíte do modulu, tím komplexnější modul postavíte a následně generujete komplexnější reporty. Základní entita je zpravidla jedna, ale může mít související přidružené informace.

 

Databázová instance - každý modul se připojuje k databázové instanci, ze které čerpá data. V případě, že zvolíte jednoinstanční řešení, připojíte  kterýkoliv modul k jedné stejné instanci. Pokud zvolíte více instanční (PLUS) variantu, můžete každý modul připojit k jiné databázové instanci. Tímto získáte jedno prostředí, které je připojeno k více datovým zdrojům.

 

Uživatelský manuál (vyžadováno přihlášení)

  • Jak nainstalovat SQL Intelligent

    1) Install JDK by running jdk-6u45-windows-i586.exe No changes in default settings required. 2) Install Tomcat by running apache-tomcat-6.0.37.exe Please use di ...
  • Manuál SQL Intelligent

    SQL Intelligent is an application for swift and easy publication of SQL queries for an end user within a web environment. It is necessary to follow rules and procedures mentioned in this manual when entering SQL ...
  • Video - Jak nainstalovat..

  • SQL Intelligent nástroj pro BI a Reporting

    SQL Intelligent umožní jednoduchým způsobem publikovat SQL dotazy na webovém portálu. Propojit jednotlivé datové zdroje a vytvořit z nich datovou dálnici pro získání informací ve firmě. ...

 

obr-loga