Atteya

Plánování finančních rozpočtů

Plánování finančních rozpočtů

Jak vám můžeme pomoci
Náš tým zaměřený na poradenské služby ve finančním řízení vám pomůže identifikovat skryté faktory, analyzovat dosavadní vývoj a využití finančního potenciálu společnosti a naplánovat a sestavit systém plánování s důrazem na rychlost, kvalitu a dosažení cílů společnosti.

 

 

Co vám naše služby přinesou:
Identifikujeme a zhodnotíme rizika a neefektivní procesy spojené s tvorbou rozpočtu a prognóz ve vaší společnosti.
Předložíme návrhy na změnu procesů, optimalizaci systémů a případné organizační změny.
Zkrátíme dobu plánování a sestavení rozpočtu.
Pomůžeme vám s efektivní kontrolou čerpání rozpočtu.
Pomůžeme vám zlepšit proces měření a nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Analyzujeme a optimalizujeme využití vašich informačních technologií či systémů.

 

Podnikový systém rozpočtů:
Finanční rozpočtování managementu
- zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků
Rozpočet jednotlivých středisek – útvarů
- zahrnuje rozpočet výnosů a rozpočet nákladů, dílčí rozpočty nákladů
Rozpočet jednotlivých zakázek
- je tvořen cenovými položkami materiálů a prací potřebných na danou zakázku


Struktura a forma finančního plánu:
- Dlouhodobé finanční plánování
- Plán výnosů
- Metody tvorby finančního plánu
- Krátkodobý finanční plán
- Plán výnosů, nákladů a zisku
- Rozpočtová výsledovka
- Rozpočtová rozvaha
- Rozpočet peněžních toků

 

obr-loga