Atteya

Finanční ředitel

Finanční ředitel a controlling IT strategie

In addition FD’s usually responsible for controlling IT Strategy Ensuring that the finance system matches the evolving business needs Providing accurate and timely management information Ensuring...

Nezávislost

Nezávislost je zásadní myšlenkou celého řešení. Cílem je, aby žádný uživatel aplikace nepotřeboval specializovanou podporu IT, nebo specialisty pro vytváření reportů a nečekal tak na svá data.  ...

Nové řešení finačního reportingu

Coping with new business paradigms whilst continuing to grow the business in an ever increasing regulated world, will be pressurising your operational excellence and risk management. We at ATTEYA Grou...

Představenstvo - výkonný ředitel

Porozumění novým obchodním paradigmatům, při potřebě rozvíjet svůj obchod ve světě se vzrůstajícím počtem více než dříve regulovaných pravidel, přináší vzrůstající tlak na vynikající kvalitu operativn...

Snížení nákladů

Snížení investičních nákladů stávajících i budoucích je dosaženo revizí skutečných potřeb a snížení počtu software licenci nutných pro výkon každého uživatele.    - Odstraňuje náklady na e...

 

obr-loga