Atteya

Operativní řízení - manažeři

Základním cílem manažerské strategie je dostat správné informace ke správným lidem, ve správném formátu a času a na konci jejich cyklu mít tyto informace bezpečně a důvěrně uspořádány.
Pro většinu lidí jsou datové trendy a výhrady vůči těmto trendům, mnohem snadněji srozumitelné, pokud jsou znázorněny graficky. Vizuálně prezentované informace umožňují všímat si vzorců či vlastností, které by jsme jinak nepředpokládali a zároveň umožňují navrhnout mnohem intuitivnější, holistické a rychlejší závěry.

 

Konverze neupravených nebo numerických tabulkových dat do grafického zobrazení je známé více pod pojmem vizualizace dat. Premisou pro vizualizaci dat je fakt, že prohlížení čísel nebo jiných dat řádek po řádku je zřídka ten nejlepší způsob jejich porozumění. Jedním z hlavních cílů vizualizace dat je podpořit rozhodovací proces vhodně navrženým grafickým znázorněním informací.

 

Technologie vizualizace dat nedávno zaznamenala rapidní vývoj od jednoduchých diagramů a grafů k výkonným a vizuálně přitažlivým manažerským ‘‘dashboardům‘‘. Tyto dashboardy nahradily nudné a statické tabulkové informace dynamickými platformami. Stejně jako přístrojová deska (v angl. orig. dashboard) v autě, manažerský dashboard využívá techniky vizualizace dat k organizování a grafické prezentaci pro jejich rychlé a snadné porozumění.

 

Stále více firmy používají interaktivní systémy pro  dynamické a grafické znázornění aktuálních stavů u témat jako je prodej, ukazatele spokojenosti zákazníků, hodnocení výkonů pracovníků, stavy zboží a majetku, výkony obchodních sítí, sledovanost webových stránek atp..

 

Dále se sleduje:

• finanční analýzy
• předpovědi, správa majetku atd.
• výkonný management, dluhy, nákupy, opožděné platby, zásoby atd.
• výrobní management, kusovníky atd.
• sledování informací o transakcích s agregovaných dat (on-line drill down)
• dynamická identifikace a napravování informací s náležitým auditovým propojením

 

S tím co dnes nabízí ATTEYA Group nepotřebujete investovat nebo reinvestovat do dalšího dynamického reportingové řešení.

 • Snížení nákladů v IT

  Snížení nákladů v oblasti IT realizuje v:- revizi a snížení počtu aplikačních a databázových licencí.- odlišnou licenční strategií aplikace ApplStream- přesunutím výkonných IT l ...
 • Uvolnění IT specialistů

  Použitím aplikace ApplStream získáte lidské zdroje v IT rezervované doposud pro reporting a řešení požadavků uživatelů a můžete je přesunout na projekty s vyšší prioritou.   Až ...
 • Informace pro operativní řízení

  Unikátní technologie s vysokým výkonem vám umožní vytvářet operativní online reporty přímo z produkční databáze. Tyto reporty s aktuálními informacemi můžete sdílet se sv ...
 • Detailní reporting kusovník, faktury, objednávky, příkazy...

  Dokonalý nástroj pro investigaci, hledání problémových položek, faktur, transakcí apod. s nekonečným Drill down.   ApplStream vám umožní vyhledat jakýkoliv problém ...

 

obr-loga