Atteya

Představenstvo - výkonný ředitel

Porozumění novým obchodním paradigmatům, při potřebě rozvíjet svůj obchod ve světě se vzrůstajícím počtem více než dříve regulovaných pravidel, přináší vzrůstající tlak na vynikající kvalitu operativního řízení a řízení rizik.

 

Stále větší podíl světových vedoucích pracovníků očekává zlepšení ekonomických podmínek v jejich vlastní zemi začátkem prvního čtvrtletí roku 2014. Ačkoliv obavy o státní dluh poklesly, zájem o ceny komodit a geopolitickou nestabilitu od prosince stoupají.

 

McKinsey řekl: ‚ největší strach mezi řídícími pracovníky je slabá poptávka zákazníků po jejich firemních produktech a službách. Strach ze státních regulací je na druhém místě, zatím co strach z přírodních  katastrof je mezi řídícími pracovníky na posledním místě. S ohledem na McKinseyho názor se podívejte se na výsledky průzkumu níže:

 

McKinsey charts 01

 

McKinsey
Nedostatek důvěry, zvýšená nestálost ekonomické situace a vyšší korporátní nebo osobní daně jsou také součástí top 10. Je zajímavé, že navzdory zvyšování dlouhodobé úrokové míry, strach s vyšších poplatků je mezi obavami řídících pracovníků na druhém místě od konce.
Porozumění měnících se podmínek vedení firem a potřeby relevantních informací nežli jen dat, umožnilo firmě ATTEYA Group vytvořit vedoucí řešení pro Business Inteligent (ApplStream), aby asistovalo vedení a jejich týmům udržet je přesně a včas informované o tom jak si vede jejich firma.

 

Neznalost již není možností:

• Mrhání časem čekáním na zpracování systémovými procesy je nepřijatelné. Naše nová DNA Technologie umožňuje mít manažerům bez asistence okamžitě pod kontrolou požadované informace.
• Mějte přehled o Vašem byznysu v jednom obraze. Naše řešení umožní vidět predikce, souhrny informací, ale také drillovat na detaily. Pokud je zapotřebí, znázornit je graficky pro lepší komunikaci a to vše na jedno kliknutí.
• V rychle se měnícím prostředí diskrétnost je nadevše. Manažeři jsou v našem prostředí sami schopni kontrolovat důvěrné informace.
• Úspora výdajů. Tvorba a předkládání reportů vedení je obvykle závislá na IT specialistech, nebo procesech zaměstnávající specialisty na toto přímo určené. Naše řešení je vytvořeno v intuitivním prostředí tak, aby jste sami získali informace z nejčerstvějších dat.

 

S tím co dnes nabízí ATTEYA Group nepotřebujete investovat nebo reinvestovat do dalšího dynamického reportingového řešení.

 

 • Snížení nákladů

  Snížení investičních nákladů stávajících i budoucích je dosaženo revizí skutečných potřeb a snížení počtu software licenci nutných pro výkon každého uživatele.    - O ...
 • Nezávislost

  Nezávislost je zásadní myšlenkou celého řešení. Cílem je, aby žádný uživatel aplikace nepotřeboval specializovanou podporu IT, nebo specialisty pro vytváření reportů a nečekal tak n ...
 • Nové řešení finačního reportingu

  Coping with new business paradigms whilst continuing to grow the business in an ever increasing regulated world, will be pressurising your operational excellence and risk management. We at ATTEYA Group hav ...
 • Finanční ředitel a controlling IT strategie

  In addition FD’s usually responsible for controlling IT Strategy Ensuring that the finance system matches the evolving business needs ...

 

obr-loga